خانه » شیر پیسوار فیلتر دار

Showing the single result

شیر آبی پیسوار فیلتر دار مدل AZAR 123

شیر پیسوار فیلتر دار

کاربرد: جلوگیری از ورود ناخالصی های آب در مسیرهای تامین آب آشامیدنی و تاسیسات حساس در ساختمان
مکان های قابل نصب:
1- قبل از شیرهای اهرمی و بهداشتی
2- قبل از فلاش تانک و دستگاه های تصفیه آب
3- در ورودی دستشویی های فرنگی

Azar 123