خدمات گروه صنعتی آذران

خدمات فنی مهندسی

خدمات برون سازمانی واحد طراحی فنی مهندسی آذران :

1- خدمات مشاوره، آموزش و راه اندازی دفاتر فنی و مهندسی

2- خدمات طراحی و مهندسی معکوس قطعات و ماشین آلات صنعتی

3- خدمات CAD / CAM

4- خدمات طراحی محصول ( شیرآلات و اتصالات برنجی )

5- طراحی ماشین آلات مرتبط با تولید شیرآلات، اتصالات و قطعات برنجی

6- طراحی تجهیزات مرتبط با تولید شیرآلات، اتصالات و قطعات برنجی