خدمات برون سازمانی واحد طراحی فنی مهندسی آذران :

 

1- خدمات مشاوره، آموزش و راه اندازی دفاتر فنی و مهندسی
2- خدمات طراحی و مهندسی معکوس قطعات و ماشین آلات صنعتی
3- خدمات CADE / CAM
4- خدمات طراحی محصول ( شیرآلات و اتصالات برنجی )
5- طراحی ماشین آلات مرتبط با تولید شیرآلات، اتصالات و قطعات برنجی

(اره برش شمش، کفشک های فورج تو خالی افقی و عمودی، پرس های آرایش، ماشین های براده برداری مخصوص، ترانسففرهای عمومی و افقی، آچارهای هیدرولیک مونتاژ شیرآلات تجهیزات تست و آزمایشگاهی )

6- طراحی تجهیزات مرتبط با تولید شیرآلات، اتصالات و قطعات برنجی

(تجهیزات فورج، تجهیزات آرایش، تجهیزات و ابزارآلات براده برداری )