خدمات آزمایشگاهی

۱- تست و آزمون انواع شیرآلات ساختمانی استاندارد ۳۶۶۴
۲- تست و آزمون انواع شیرآلات ربع گرد گازی استاندارد ۴۰۴۷
۳- تست و آزمون اتصالات سیستم لوله های چند لایه برایه لوله کشی سرد و گرم داخل ساختمان استاندارد ۳-۱۲۷۵۳
۴- تست و آزمون انواع شیرآلات ساختمانی توپی دستی از آلیاژ مس و فولاد جهت آشامیدن به جز آزمون صوتی استاندارد ۱۶۲۲۲

آزمایشگاه گروه صنعتی آذران با هدف تمرکز بر فعالیت های آزمایشگاهی و تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته با توجه به داشتن کادر کارشناسی مجرب و تجهیزات مدرن و روزآمد که عمدتاً ساخت خود گروه صنعتی آذران است از سال ۱۳۸۵ افتخار همکاری به عنوان آزمایشگاه آکرودیته (همکار) موسسه استاندارد استان اصفهان را دارد و بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مهیا نموده است.

 دستگاه ظرفیت سنج شیرهای گازی  دستگاه سایکل شیرهای گازی و آبی (دوام)
 دستگاه کشش  دستگاه تعیین میزان نشتی و زاویه نشت بندی
 فریزر ۰ ~ ۳۰-°C  کوره الکتریکی۵۰۰ °C
 دستگاه آزمون رطوبت  کوره فور (آون) ۱۲۰ °C
 ترازوی دیجیتال ۶۱۰gr بادقت۰/۰۰۱gr  دستگاه آزمون ضربه
 دستگاه پیچش و خمش  دستگاه پیچش الکتریکی
 دستگاه خمش الکتریکی  دستگاه آزمون هیدروستاتیک الکتریکی
 ترکمتر ۱۲-۰ lb.inch  ترکمتر ۳۵-۰ N.M
 ترکمتر ۲۰۰-۵۰ N.M  ترکمتر ۱۰۰-۰ lb.f
 دستگاه تست همراه  گیج های رزوه حدیده
 گیج های رزوه قلاویز  کولیس عمق سنج
 کولیس دیجیتال۲۰۰  فشارسنج بارومتریک mbar 1100-300
آزمون های ابعادی

آزمون های ابعادی

بررسی و اندازه گیری ابعاد کلیه اجزا شیر آلات

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷ ، ۱۶۲۲۲ ، ۳۶۶۴، ۱۸۷۳۲ ، ۳-۱۲۷۵۳


آزمون کشش

آزمون کشش

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال نیروی کششی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷


آزمون پیچش الکتریکی

آزمون پیچش الکتریکی

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال گشتاور پیچشی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷ ، ۱۶۲۲۲


آزمون خمش الکتریکی

آزمون خمش الکتریکی

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال گشتاور خمشی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷ ، ۱۶۲۲۲


آزمون ضربه

آزمون ضربه

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر ضربه

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷


آزمون زاویه نشت بندی

آزمون زاویه نشت بندی

بررسی میزان زاویه دسته شیر که در آن حالت شیر نشت بند است.

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷ ، ۱۶۲۲۲


آزمون دوام (سیکل عملکرد )

آزمون دوام (سیکل عملکرد )

بررسی میزان دوام اجزا شیر بعد از تعداد مشخص باز و بسته شدن

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷ ، ۱۶۲۲۲


آزمون رطوبت

آزمون رطوبت

بررسی میزان تغیرات ظاهری اجزا شیر بعد از قرار گرفتن زمان مشخصی در شرایط مرطوب

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷ ، ۱۶۲۲۲ ، ۳۶۶۴، ۱۸۷۳۲ ، ۳-۱۲۷۵۳


آزمون مقاومت قطعات نشت بندی در برابر گاز و روغن

آزمون مقاومت قطعات نشت بندی در برابر گاز و روغن

جهت تعیین میزان مقاومت اجزا نشت بند در برابر گاز و روغن

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷


تعیین نرخ نامی جریان شیر گاز( ظرفیت )

تعیین نرخ نامی جریان شیر گاز( ظرفیت )

تعیین نرخ نامی جریان عبوری در شیر های گازی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷


آزمون هیدروستاتیک

آزمون هیدرو استاتیک

آزمون هیدروستاتیک  جهت برآورد میزان مقاومت شیر در برابر فشار هیدرو استاتیک

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی ۴۰۴۷ ، ۱۶۲۲۲